در حال ثبت

از آنجا که ارج نهی به نظرات و پیشنهادات شما اهم موارد خط مشی کیفیت شرکت مفصل سازان راوین است و به منظور خدمت رسانی بهتر و موثرتر با ارائه محصولات و قطعات با کیفیت، قیمت و شرایط مناسب تر؛ خواهشمند است با تکمیل دقیق و بیان نظرات ارزشمند و سازنده خود این شرکت را در نیل به اهداف یاری فرمایید.

میزان رضایت از خدمات گارانتی

-

میزان رضایت از کیفیت قطعات

-

رضایت از بازه زمانی (از سفارش تا تحویل)

-

میزان خشنودی از پاسخگویی واحد ارتباط با مشتری

-

میزان رضایتمندی از بسته بندی

-

میزان رضایت شما از نحوه ارسال سفارشات

-